Bắc Ninh: 4045 hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2020

(BTV) Tỉnh Bắc Ninh có tổng số 4045 hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục năm 2020 trên tổng số 1525 chỉ tiêu tuyển ở tất cả các cấp, bậc học của tỉnh. Đây là thông tin mới nhất do sở Nội vụ tỉnh công bố ngay sau ngày 30/6 - thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi.


Tham dự kỳ thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Bắc Ninh năm 2020, các thí sinh dự thi 2 vòng. Vòng 1: Thi trắc nghiệm với 3 phần thi: Phần thi Kiến thức chung với thời gian làm bài là 60 phút, với 60 câu hỏi liên quan đến Luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Phần thi môn Tiếng Anh và Tin học có thời gian làm bài 30 phút. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; thông qua hình thức phỏng vấn hoặc thi viết với thời gian 180 phút. Theo quy định, sau khi xét tuyển các trường hợp đặc cách theo chính sách thu hút của Trung ương, nếu còn chỉ tiêu thì mới thi tuyển để xác định người trúng tuyển.

Năm 2020, tỉnh Bắc Ninh có 1525 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục, ở tất cả các cấp, bậc học, từ: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX và trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; tuy nhiên có tới 4045 hồ sơ đăng ký dự thi. Với ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi, không chỉ góp phần giảm áp lực về số lượng giáo viên hợp đồng ở các huyện, thị xã, thành phố mà còn là điều kiện để ngành giáo dục đào tạo tỉnh lựa chọn được những cán bộ giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong tình hình mới; ngay sau khi chốt số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng tuyển dụng tỉnh sẽ phân loại cụ thể số lượng theo từng bậc học; từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất thực hiện xét tuyển, thi tuyển khách quan, nghiêm túc, đúng quy định.
H Tâm - L Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại