Bộ Quốc phòng: Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50

(BTV) Ngày 01/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Cuộc vận động (CVĐ) 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2020. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 Bộ Quốc phòng chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh: lãnh đạo và đại biểu các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự.


5 năm qua, toàn quân đã quán triệt tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tổ chức thực hiện CVĐ 50 trong tình hình mới. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đồng thời phát huy tiềm lực ý chí, tinh thần của mọi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện các nội dung, mục tiêu của CVĐ; bằng nhiều biện pháp, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ nắm chắc nội dung cơ bản, phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp về công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Thực hiện tốt 4 mục tiêu của CVĐ, đó là: Quản lý tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt bền, bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm. Giai đoạn 2020- 2025, cùng với toàn quân Bộ CHQS tỉnh xác định cần tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho mọi quân nhân trong khai thác, sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật và chấp hành nghiêm quy định TTATGT; đẩy mạnh áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các thành tựu khoa học; gắn phong trào thi đua thực hiện CVĐ với phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.
Nguyễn Văn Hùng, Bộ CHQS tỉnh
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại