Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020

(BTV) Sáng 1/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ và Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tổ chức Hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong cả nước đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


6 tháng đầu năm, trong điều kiện chung tay thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, song 3 cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển chung của các địa phương và cả nước. 

Tại tỉnh Bắc Ninh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy xây dựng, ban hành các quyết định, quy định, chương trình hành động, kế hoạch và các văn bản cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai đồng bộ các khâu đúng quy định của Trung ương, bảo đảm công khai, dân chủ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều tiến bộ trong nắm bắt tình hình, tham mưu và đề xuất phương án giải quyết; tham mưu tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. 

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn với bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và Kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc và công tác nhân sự; không ngừng đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

Phát biểu chỉ đạo tại địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị, đồng thời trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2020, nhất là chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Thu Hằng - Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại