Bắc Ninh có 22 Cụm công nghiệp đang hoạt động

(BTV) Bên cạnh các Khu công nghiệp tập trung, tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch 32 Cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 864,89 ha. Trong đó, có 22 CCN đã đi vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các CCN (tính theo dự án được duyệt) đạt 5.026 tỷ đồng.

 

Trong số 22 CCN đang hoạt động sản xuất kinh doanh có 6 CCN do UBND cấp xã làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật (thành lập Ban Quản lý dự án), thu hút hơn 25.200 lao động, chủ yếu là người địa phương. Bao gồm, CCN Phong Khê (thành phố Bắc Ninh); các CCN Đình Bảng I, Tương Giang, Mả Ông, Châu Khê (thị xã Từ Sơn) và CCN Đại Bái (Gia Bình). CCN Đông Thọ và CCN Tân Chi đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đáp ứng yêu cầu về việc tiếp nhận và xử lý nước thải từ các doanh nghiệp thứ cấp. Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, các CCN đã đóng góp vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP của tỉnh, giải quyết vấn đề lao động, việc làm, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng công nghiệp hóa. Góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị đã đề ra là đưa Bắc Ninh chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại