Trên 51% số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có khả quan

(BTV) Qua khảo sát các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh, trong quý II/2020 so với quý I/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên chỉ có 51,14% số doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh có khả quan.


Trong đó: 31,25% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn; Gần 20% cho rằng giữ ổn định và có tới 48,86% đánh giá là khó khăn hơn. Dự kiến quý III/2020 so với quý II/2020 dịch Covid-19 được khống chế, các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại hoạt động bình thường nên có tới 87,5% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và tốt hơn. Trong đó, có gần 57% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn và gần 31% doanh nghiệp đánh giá ổn định; Còn lại chỉ 12,5% doanh nghiệp đánh giá là khó khăn hơn. Ở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước có gần 70% doanh nghiệp khẳng định tăng lên, có 26,19% doanh nghiệp cho rằng giữ nguyên và 4,76% doanh nghiệp đánh giá sẽ khó khăn hơn. Ở khối doanh nghiệp FDI có tỷ lệ tương ứng là 43,53%; 35,29% và 21,18%. 

Các ngành có dự báo sản xuất kinh doanh quý III có khả quan hơn và giữ ổn định so với quý II gồm: Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống; Sản xuất thuốc lá; ngành dệt; Ngành in, sao chép bản ghi; Sản xuất giường tủ, bàn ghế; Sản xuất xe có động cơ; Sản xuất máy móc thiết bị; Sản xuất sản hẩm từ khoáng phi kim loại; Sản xuất giấy...Riêng ngành sản xuất điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (chiếm trên 90% sản xuất công nghiệp của tỉnh) dự báo với tỷ lệ là 66,67% tăng lên; 33,33% là giữ nguyên và không có doanh nghiệp có dự báo xu hướng khó khăn hơn.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại