Toàn tỉnh gieo cấy được 7.500 ha lúa mùa

(BTV) Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến ngày 07/7, toàn tỉnh đã làm đất được 26 nghìn ha, đạt 82% kế hoạch và xuống đồng gieo cấy được 7.500 ha lúa. Trong đó, 5.500 ha gieo thẳng.


Cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm đất; Chăm sóc tốt diện tích mạ đã gieo đảm  bảo mạ đủ tiêu chuẩn, cấy kịp thời vụ. Hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp nhổ mạ không đập, bón lót sâu, đầy đủ, cân đối N.P.K trước khi gieo, tạo điều kiện cho lúa bén rễ, hồi xanh, sinh trưởng và phát triển thuận lợi  ngay từ đầu vụ. Bố trí diện tích lúa gieo thẳng ngay từ phù hợp, chỉ gieo thẳng ở chân đất vàn, vàn cao, chủ động tưới tiêu. Phấn đấu toàn tỉnh hoàn thành gieo cấy xong trong trước 20/7. Phối hợp chặt chẽ với các Xí nghiệp thủy nông sẵn sàng tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại