Sản lượng điện thương phẩm quý II tăng 3,6% so với cùng kỳ

(BTV) Thời tiết nắng nóng kéo dài, trong quý II, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm quý II đạt 1.796 triệu kWh, tăng trưởng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.


Trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 81,26%, tăng 2,77 % so với cùng kỳ. Sản lượng điện nhận bình quân ngày là 20,78 triệu kWh; Sản lượng ngày lớn nhất là hơn 27 triệu kWh vào ngày 23/6/2020. Các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng đều có chuyển biến tốt. Số lượng khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian đạt tỷ lệ 78,58%; Số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 62,08%; Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 4,2 ngày. Trong quý II, Điện lực Bắc Ninh cũng đã phát triển được gần 4.900 khách hàng mới; Gửi hơn 2,2 triệu tin nhắn thông báo đến khách hàng; Xử lý và giải quyết 20.093 phiếu yêu cầu của khách hàng sử dụng điện... hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

Đến hết quý II, Công ty đã hoàn thành đóng điện 22/23 dự án đầu tư xây dựng được giao từ đầu năm (còn 01 dự án đang chờ trạm 110 kV) và đang chuẩn bị bàn giao để kịp thời đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng lưới điện.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại