Tuyên truyền chính sách BHXH và kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn cho hội viên Nông dân

(BTV) Ngày 09/7, Hội Nông dân huyện Quế Võ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh, BHXH tỉnh và BHXH huyện tổ chức tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; Phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về chính sách BHXH, tập trung vào chính sách BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, với các nội dung chính: Đối tượng tham gia, thủ tục tham gia, mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia, thủ tục và thời hạn giải quyết hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT… Các đại biểu dự hội nghị được phát tài liệu tuyên truyền được biên tập, trình bày ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ tạo thuận lợi cho việc nắm bắt, cập nhật về tuyên truyền, các hội viên tham dự cập nhật những nội dung cơ bản, các điểm mới của chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình. Tại hội nghị, một số đại biểu đăng ký và mua BHXH tự nguyện. Qua đó, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Đại diện Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh đã phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn cho các đại biểu dự hội nghị./.
Đài PT Quế Võ

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại