Khảo sát Đề án công nhận đô thị Phố Mới mở rộng

(BTV) Ngày 08/7, Đoàn công tác liên ngành của Trung ương do đồng chí Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Quế Võ về việc khảo sát về tình hình thực tế phát triển đô thị phục vụ thẩm định Đề án công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) là đô thị loại IV.


Tại buổi làm việc các đại biểu đã cho ý kiến vào báo cáo Đề án đề nghị công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ) là đô thị loại IV. Theo đó, đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) có 18 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn và 17 xã trong huyện (trừ các xã: Yên Giả, Chi Lăng và Hán Quảng) có quy mô dân số năm 2019 là 189.736 người. Những năm qua, thực hiện chủ trương xây dựng đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ)  trở thành đô thị loại IV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Võ đã tập trung xây dựng đô thị theo quy hoạch và đã hội tụ đủ tiêu chí của đô thị loại IV. Đóng góp ý kiến vào Đề án tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích nhằm tổng hợp các tiêu chuẩn đánh giá cụ thể đô thị Phố Mới mở rộng; Đề ra các giải pháp khắc phục những tiêu chuẩn chưa đạt điểm, tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa và xây dựng lộ trình thời gian thực hiện. Căn cứ các tiêu chí tiêu chuẩn về phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết số 1210 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đến nay đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) đã cơ bản đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại IV với số điểm tự đánh giá là đạt 87,15 điểm (đủ điều kiện trình Bộ Xây dựng công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) là đô thị loại IV./.
  Đài PT Quế Võ

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại