Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(BTV) Sáng 09/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


6 tháng đầu năm, công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đạt được nhiều kết quả tích cực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong thực hiện có hiệu quả mục tiêu “kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, vừa phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid -19 và lãnh đạo chỉ đạo thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; “Năm dân vận khéo” 2020 được cả hệ thống chính trị tích cực triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được nâng lên, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo của người dân được giải quyết kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đề xuất của các đại biểu, kết luận hội nghị,  Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Công Thắng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm, như: Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội nắm bắt tình hình nhân dân, làm tốt công tác định hướng dư luận trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra năm 2020 và các nhiệm vụ chuyên môn khác.
Thu Hằng – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại