Cụm thi đua số 1 – Bộ Tài nguyên & Môi trường sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

(BTV) Chiều 10/7, Cụm Thi đua số 1 – Bộ Tài Nguyên & Môi trường gồm các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2020 và thảo luận một số vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại các địa phương.


Sáu tháng đầu năm 2020, phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm Thi đua số I được quan tâm, đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao trách nhiệm, ý thức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiều phong trào thi đua có nội dung đa dạng, phong phú như: “Người tốt, việc tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào thi đua triển khai đúng hướng, có nội dung, tiêu chí phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

Thời gian tới, Cụm Thi đua số I tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020; Tuyên truyền hiệu quả Đại hội Đảng các cấp, kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đến toàn thể công chức viên chức, người lao động; Chủ động tham gia các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên & Môi trường; Thi đua “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các Sở Tài nguyên & Môi trường trong cụm chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận và bàn giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại các địa phương.
Trung Kiên – Bá Phúc

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại