Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả tham mưu thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

(BTV) Sáng 10/7, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Văn phòng các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước nhằm đánh giá kết quả tham mưu thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị.

Trong bối cảnh cấp ủy các cấp tập trung tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khối lượng công việc nhiều, xong Văn phòng Trung ương Đảng và các Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Tỉnh ủy, Thành ủy tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 theo đúng tiến độ, quy định: Cấp ủy các địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội theo đúng quy định Điều lệ Đảng; không khí Đại hội diễn ra trang trọng, văn kiện và các tài liệu Đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; phần điều hành của Đoàn Chủ tịch rõ ràng, bám sát kịch bản; công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng cấp ủy các cấp chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu trong thực hiện Chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp với các nội dung, nhiệm vụ, khối lượng công việc theo đúng quy định. Kết quả tính đến nay, 100% tổ chức Đảng cấp cơ sở tổ chức xong Đại hội; có 6/11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức xong Đại hội; công tác chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. 

Kết luận Hội nghị, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên yêu cầu Văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Yêu cầu các Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp tỉnh, thành phố bảo đảm đúng tiến độ; tham mưu triển khai hiệu quả việc thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp, điều động luân chuyển cán bộ phục vụ nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố; quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý không đủ tuổi tái cử; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Đảng bộ trực thuộc khắc phục khó khăn, giải quyết kịp thời, đúng quy định những vấn đề phát sinh trước Đại hội. 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại