Đại hội thi đua yêu nước huyện Quế Võ lần thứ nhất (giai đoạn 2020 - 2025)

(BTV) Ngày 10/7, UBND huyện Quế Võ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện Quế Võ lần thứ nhất (giai đoạn 2020 - 2025). Đồng chí Phùng Đức Chiến, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự.


5 năm qua, thực hiện lời kêu gọi, phát động phong trào thi đua yêu nước; phong trào và công tác thi đua khen thưởng của huyện Quế Võ đã phát triển mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến và ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó đã có 14/25 chỉ tiêu vượt và 07/25 chỉ tiêu đạt mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao; tổng sản phẩm tăng bình quân 11,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên. Đặc biệt, ngày 20/5/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 601/QĐ-TTg công nhận huyện Quế Võ đạt chuẩn Nông thôn mới (vượt kế hoạch trước 02 năm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra).

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, xây dựng quê hương trong tình hình mới.

Đại hội thi đua yêu nước huyện Quế Võ lần thứ nhất (giai đoạn 2020 - 2025) đã xác định và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tăng cường cải tiến lề lối làm việc, cắt giảm các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội… Đại hội đã phát động thi đua và trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quế Võ cho 8 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.
                                     Đài Phát thanh huyện Quế Võ

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại