Bắc Ninh cơ bản hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư

(BTV) Thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, hoàn thành tiến độ theo quy định.


Đến nay, việc triển khai dự án CSDLQG về dân cư trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc thu thập phiếu thông tin dân cư. Toàn tỉnh đã thu thập được 1.280.493 phiếu/1.304.061 nhân khẩu, đạt gần 99%.

Để đảm bảo dữ liệu thu thập được chính xác trước khi chính thức nhập vào CSDLQG về dân cư, Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, phúc tra 1.448 phiếu đã phúc tra của Công an cấp huyện, 38 phiếu đã phúc tra của công an cấp xã. Đồng thời, Công an huyện cũng tiến hành phúc tra 155.932 phiếu đã phúc tra của công an cấp xã, từ đó xác định được số phiếu còn thiếu thông tin hoặc chưa đúng để có thể kịp thời bổ sung, chỉnh sửa. Qua đó, tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn nước rút hoàn thành dự án tại Công an tỉnh, phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng CSDLQG về dân cư và cấp số định danh cho công dân trước ngày 01/12/2020, hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/4/2021. 

Việc triển khai thành công dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ; góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và đóng góp tích cực vào công cuộc hoàn thiện dự án Xây dựng chính quyền điện tử Bắc Ninh. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại