Kiểm tra công tác giám sát hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch Covid-19 tại huyện Lương Tài

(BTV) Đoàn công tác số 3 của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra công tác giám thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Lương Tài.

 

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh đã trao đổi làm rõ với huyện Lương tài về quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân khó khăn bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19; Kết quả vận động ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Uỷ ban MTTQ huyện Lương Tài đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân được hơn 1 tỷ đồng đã chuyển về MTTQ tỉnh; hơn 10 tấn gạo hỗ trợ 596 hộ nghèo, hộ khó khăn mỗi hộ nhận 20 kg gạo; tiếp nhận nhiều vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, huyện đã hỗ trợ hơn 11,6 tỷ đồng cho hơn 9 nghìn đối tượng người có công, thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; công tác chi trả đảm bảo chính xác, công bằng và đúng quy định. Các chế độ chính sách được triển khai kịp thời, không có tình trạng kiến nghị. Đồng thời, huyện tổ chức 2 đoàn giám sát tại các địa phương trong quá trình thực hiện.

Tại buổi kiểm tra, huyện Lương Tài kiến nghị cấp trên có văn bản hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hỗ trợ người yếu thế, khẩu mới thoát nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Xem xét, nới lỏng các quy định, thủ tục liên quan đến việc hỗ trợ các đối tượng, đặc biệt là lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ trực tiếp làm công tác chi trả cho các đối tượng phải làm việc trong ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiếp thu và chuyển các tỉnh các kiến nghị quá trình thực hiện ở huyện còn vướng mắc; trước đó, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện tại thị trấn Thứa và xã Trừng Xá.
Xuân Cát, Đài Phát thanh huyện Lương Tài

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại