Ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

(BTV) Sáng 11/7, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “ Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam – Tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình” theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp phát động hưởng ứng và tổ chức các đội tuyên truyền lưu động truyền thông các thông điệp tới người dân trên địa bàn thành phố.

 

Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai hiệu quả các mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Với chủ đề : “ Cả nước chung tay thực hiện Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, Lễ ra quân truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như : Đảng và nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khỏe nhân dân thông qua chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế; Bảo hiểm Y tế là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của nhân dân; Tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế là trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân; Tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và chăm sóc sức khỏe khi về già…Mục tiêu hướng tới nhóm đối tượng nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức, nhóm người chưa tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Tại tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có gần 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó có khoảng 7000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lễ ra quân tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan Bảo hiểm Xã hội, bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình, từ đó góp phần chăm lo, đảm bảo đời sống nhân dân.
Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại