Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm

(BTV) Sáng 13/7, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Ban Văn hóa – Xã hội tiến hành thẩm tra dự thảo các Báo cáo, Tờ trình: Tình hình văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Đề nghị thông qua Đề án hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Đề nghị đặt tên đường, tên phố huyện Thuận Thành năm 2020; Đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục Mầm non và giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Các thành viên Ban Văn hóa –Xã hội đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chức năng giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan về: Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dạy và học trực tuyến trên truyền hình; Quản lý mạng xã hội; Kinh phí hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên (đơn vị trường học) trực tiếp tham gia Chương trình Sữa học đường; Công tác thu gom, xử lý vỏ sữa; Làm rõ lộ trình, đối tượng thụ hưởng Đề án hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;… 

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện dự thảo các Báo cáo, Tờ trình để Ban xây dựng báo cáo thẩm tra, giúp HĐND tỉnh có căn cứ xem xét đưa ra các quyết sách tại Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh đạt hiệu quả cao.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại