Hội thảo “Ngành Tuyên giáo Bắc Ninh 90 năm xây dựng và phát triển”

(BTV) Sáng 13/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học “Ngành Tuyên giáo Bắc Ninh 90 năm xây dựng và phát triển”. Dự, chủ trì hội thảo có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Cùng dự, phát biểu tham luận có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh: Nguyễn – Sỹ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số vụ Ban Tuyên giáo Trung ương; Các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. 

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đăng Đoan, nhấn mạnh: Trong những năm qua, đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước, ngành Tuyên giáo Bắc Ninh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh; Công tác tuyên giáo của tỉnh phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng của tỉnh. Cùng với sự phát triển của tỉnh, Ban Tuyên giáo các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức, phát triển lực lượng và ngày càng khẳng định vững chắc vai trò tiên phong trong tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng văn hóa văn nghệ, lý luận, chính trị, khoa giáo. 

42 bài tham luận, trong đó có hơn 10 tham luận trực tiếp tại hội thảo đề cập đến những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Đặc biệt, các đại biểu thảo luận làm rõ những thành tựu vẻ vang của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nói riêng; Những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực, kinh nghiệm thực tiễn từ các sở, ngành, địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Lê Mạnh Hùng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung biểu dương những kết quả nỗ lực của ngành Tuyên giáo đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm ngành Tuyên giáo Bắc Ninh cần tập trung trong thời gian tới, như: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, văn hóa, nghệ thuật; Đổi mới công tác tuyên giáo phải hướng vào nhiệm vụ xây dựng con người mới, xây dựng tổ chức mạnh, xây phải đi đôi với chống; Chú trọng hướng hoạt động tuyên giáo về cơ sở, trọng tâm là bám sát thực tiễn, phản ánh đúng hơi thở cuộc sống, dự báo được xu hướng vận động của xã hội, đề xuất được những giải pháp trong công tác lãnh, chỉ đạo; Tích cực chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Ngăn ngừa và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại