Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Quế Võ

(BTV) Ngày 14/7, Hội đồng nhân dân huyện Quế Võ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và thông qua một số Tờ trình, Đề án.


Kỳ họp đã tập trung thảo luận, xem xét và cho ý kiến đối với các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 về: Phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản; Thực hiện dự toán thu – chi ngân sách; Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, tình hình quản lý, sử dụng đất đai; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác thành tra; Kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19… 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành trong toàn huyện Quế Võ đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra. Tổng sản phẩm GRDP đạt hơn 4.000 tỷ đồng; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, khu vực Công nghiệp – Xây dựng chiếm gần 60%; Khu vực dịch vụ chiếm hơn 30%; Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm hơn 10%; Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên hơn 265 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã và cho ý kiến đối với Tờ trình của UBND huyện về thông qua Đề án phát triển thương hiệu Khoai tây Quế Võ giai đoạn 2021-2025, Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề gốm Phù Lãng giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030; Bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề cử tri quan tâm như: Đề nghị đầu tư nâng cấp giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; Cứng hóa kênh mương nội đồng; Đề nghị UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét hồ sơ và ban hành Quyết định công nhận làng nghề Gốm truyền thống Phù Lãng và phong tặng danh hiệu nghệ nhân làng nghề; Nâng phụ cấp cho đội ngũ y tế thôn, nâng mức phụ cấp hàng tháng cho người cao tuổi…

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về các nội dung và thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với các mục tiêu: Tổng sản phẩm GRDP năm 2020 đạt gần 11.000 tỷ đồng; Thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 464 tỷ đồng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,51%.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại