Kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện Tiên Du khóa XVIII

(BTV) Sáng 14/7, HĐND huyện Tiên Du khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 13. Đây là kỳ họp thường kỳ giữa năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; Đề ra nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới và triển khai một số nội dung quan trọng khác.


6 tháng đầu năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp tới hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Song, dưới nhiều giải pháp, đồng bộ huyện Tiên Du đã thực hiện thành công “nhiệm vụ kép" vừa ưu tiên phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh. Tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm tăng 2,9%; Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh với tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước 7.797 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với cùng kỳ; Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 1.500 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán năm và tăng 44,6% so cùng kỳ năm 2019. Huyện làm chủ đầu tư, đang thực hiện 21 công trình, dự án với khối lượng xây lắp hoàn thành ước đạt 62,5 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ và chuẩn bị đầu tư 09 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 492,6 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Đến nay, 100% các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Tình hình an ninh chính trị và quốc phòng địa phương được giữ vững.

Về nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, huyện Tiên Du phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng từ 9,0% -10,0%; Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 960 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương 14.700 tỷ đồng; Thu ngân sách Nhà nước ước đạt  4.935 tỷ đồng; Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt trên 90%. Duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% và giải quyết việc làm mới cho 3.500 lao động.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Tiên Du cũng biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết về chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội; Cho ý kiến vào các danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021. Đồng thời miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021./.
Đài PT Tiên Du

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại