Phiên chính thức Đại hội Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ XXII

(BTV) Ngày 14/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ XXII đã tiến hành phiên chính thức. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; Các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng 268 đại biểu đại diện cho trên 5.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. 

Thay mặt đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy khóa XXI khẳng định: Đại hội Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ 22 có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm kết quả lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Với ý nghĩa đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội mong muốn các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong huyện, phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lương Tài khóa XXII thực sự chất lượng, sát với tình hình thực tiễn và phù hợp với sự phát triển của huyện giai đoạn 2020-2025, góp phần vào thành công của Đại hội.

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Lương Tài là huyện khó khăn nhất tỉnh. Vị trí địa lý xa nhất, thuần nông, có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, thu ngân sách thấp... Song, nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,8%, vượt 0,8% so với chỉ tiêu Đại hội. Nông nghiệp là lĩnh vực sản xuất chính được quan tâm chỉ đạo, hình thành 1 số vùng sản xuất hàng hóa tập trung; Thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Dần hình thành chuỗi liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019; Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt 89% chỉ tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng 11,4%, năm 2020 đạt 50,4 triệu đồng/người, tăng 71,8% so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,43% (giảm 2,86% so với năm 2015), tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,54% (giảm 1,86% so với năm 2015). Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, giáo dục mũi nhọn nhiều năm liền xếp thứ nhất về kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh; Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đồng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được phát huy. Số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt bình quân 90,7% (vượt 5,7% so với chỉ tiêu Đại hội). Số Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt 93,3% (vượt 8,3% so với chỉ tiêu Đại hội). Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 653 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài khoá XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Qua đó xác định các khâu đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020- 2025: Ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực để phát triển kinh tế; Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0... phấn đấu xây dựng huyện Lương Tài trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu...

Các tham luận trình bày tại Đại hội với các chủ đề thảo luận trên các mặt kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng…đã làm rõ hơn kết quả đạt được của huyện Lương Tài, bổ sung những đề xuất, giải pháp trọng tâm trong công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện trong giai đoạn tới.

Tặng hoa, chúc mừng và phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh,  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua; Đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đề nghị các đại biểu nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng mức với tinh thần cầu thị để có những giải pháp thiết thực và hữu hiệu hơn trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ tới.

Nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của huyện Lương Tài đến năm 2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của T.Ư, của tỉnh; Vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào địa bàn huyện một cách phù hợp; Nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Lương Tài trong tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội để thực hiện mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Lương Tài cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các cấp, các ngành phải thể hiện được sự nêu gương; thực hiện nghiêm các Quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới và lựa chọn những đại biểu xứng đáng để bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Buổi chiều, Đại hội đã thực hiện quy trình bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22. Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã thống nhất danh sách 43 đồng chí do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21 giới thiệu để bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài khóa 22 nhiệm kỳ 2020-2025. Đây cũng là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khoá 22. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy khóa XXI tiếp tục được Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, với 100% số phiếu tín nhiệm.

Ngày 15/7, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc để thực hiện các nội dung: Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận chương trình hành động; Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại