Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổng kết cuộc thi tìm hiểu 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân

(BTV) Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân 26/7/1960 - 26 /7/2020, ngày 15/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.


Phát động từ ngày 15/2 – 30/4/2020, Cuộc thi tìm hiểu 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân có sự tham gia đông đảo của toàn thể cán bộ, công chức người lao động trong Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Bắc Ninh; Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi nhằm thông tin tuyên truyền về lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; Tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh đẹp của cơ quan đơn vị, người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc cải cách tư pháp và trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Nội dung của Cuộc thi tập trung về lời dạy của Bác Hồ với ngành Kiểm sát, quá trình 60 năm thành lập và phát triển, tìm hiểu về đồng chí Hoàng Quốc Việt, người Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đầu tiên của ngành; Về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về tham nhũng, hợp tác quốc tế về công tác phòng chống tham nhũng.
Vũ Long - Bá Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại