Đại hội Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ XXII thành công tốt đẹp

(BTV) Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, sáng 15/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự chỉ đạo và chúc mừng thành công Đại hội.


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt Đại hội gồm 39 đồng chí. Đây là những đồng chí được Đại hội tín nhiệm với kết quả bầu cử tập trung, tỷ lệ tín nhiệm cao, thể hiện được tính liên tục, kế thừa, đổi mới trong cơ cấu nhân sự cấp ủy khóa mới, đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 23 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân huyện  Lương Tài đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20. 

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới họp chiều 14/7 đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho cả nhiệm kỳ nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Tích cực đổi mới, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước xây dựng huyện Lương Tài trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.” Mục tiêu phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 9,0%, trong đó nông nghiệp và thủy sản tăng 3,0%; Công nghiệp và xây dựng tăng 10,8%; Dịch vụ tăng 10,0%. Phấn đấu năm 2025, giá trị sản xuất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 1 ha canh tác đạt 197,54 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80,1 triệu đồng; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hằng năm hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 10 - 12%. Duy trì và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%. Hằng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trên 90% cơ quan huyện, chính quyền cấp cơ sở, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ, chính quyền huyện đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ 22 thể hiện trí tuệ, niềm tin và là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Lương Tài đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện hơn nữa, phấn đấu đưa huyện Lương Tài phát triển nhanh và bền vững.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại