Bộ CHQS tỉnh luyện tập chỉ huy - tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ

(BTV) Trong 2 ngày 22, 23/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chỉ huy tham mưu một bên, hai cấp trên bản đồ năm 2020. Đại tá Nghiêm Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì luyện tập.


Nội dung luyện tập gồm các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Nét nổi bật đó là: Các cơ quan, đơn vị đã tham gia luyện tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; Vừa luyện tập, rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch tác chiến, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất; Thành phần tham gia luyện tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tham gia đề xuất nhiều ý kiến có chất lượng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Giúp cấp ủy, chỉ huy và cơ quan tham mưu kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến bảo đảm sát thực tế và địa bàn tác chiến. Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị về xây dựng kế hoạch, soạn thảo văn kiện cùng các mặt đảm bảo khác, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành nội dung kế hoạch luyện tập, đáp ứng mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối./.
Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại