Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXI

(BTV) Ngày 31/7, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 15 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Quyết nghị nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 và xem xét một số nội dung quan trọng khác theo quy định.


Những tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh đã tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Quan tâm thúc đẩy, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, cơ bản hoàn thành 3/5 quyết tâm chính trị, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội 71 Chi, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Một số chỉ tiêu của năm 2020 cơ bản đáp ứng tiến độ; Thu ngân sách thành phố ước đạt 116% dự toán, tăng 26,2% so với cùng kỳ. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại Kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét và thông qua 6 Nghị quyết phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Đưa ra các giải pháp trọng tâm để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, đó là: Cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”. Thực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch; nâng cao chất lượng hạ tầng, mỹ quan đô thị và đời sống văn hóa nhân dân” và 5 quyết tâm chính trị đề ra. Tập trung xây dựng và triển khai Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống./.
Đài PT thành phố Bắc Ninh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại