Khai mạc Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XIX

(BTV) Sáng 4/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bắt đầu phiên làm việc chính thức. Dự Đại hội có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch, phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Quế Võ nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhấn mạnh: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 18, Đảng bộ và nhân dân Quế Võ đã tranh thủ thời cơ, nỗ lực khắc phục khó khăn và dành được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 22/25 chỉ tiêu Đại hội đề ra. Đó là tiền đề quan trọng để Quế Võ vững bước trong giai đoạn tiếp theo. 

Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khẳng định: Được sự quan tâm của tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng sự đoàn kết, sáng tạo của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, nên huyện Quế Võ đã thực hiện thắng lợi toàn diện trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, có 14 chỉ tiêu vượt Nghị quyết đề ra: Huyện được công nhận chuẩn nông thôn mới trước 2 năm; đô thị Phố Mới mở rộng đạt đô thị loại 4; Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng năm 2020, tăng bình quân 11,5%/năm; bình quân người/năm trên 3.000 USD, gấp 1,43 lần so với 5 năm trước; Thu ngân sách nhà nước đạt trên 580 tỷ đồng, tăng bình quân 20,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Công nghiệp - xây dựng 61,4%; dịch vụ 32,0%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn 6,6%; Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên (tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,51%). Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có sự chuyển biến tích cực; Công tác quân sự địa phương, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tăng cường, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Quế Võ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội vượt kế hoạch Đại hội đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao; các mặt, các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến. Điều này đã góp phần tích cực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn của Ban chấp hành Đảng bộ và lưu ý những hạn chế: Về tốc độ phát triển nông nghiệp chưa tương xứng; Sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư chưa bứt phá lớn; Tiến độ xây dựng hạ tầng đô thị thiết yếu còn chậm; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện kết luận sau thanh tra có nội dung còn chưa kịp thời; Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy có lúc, có nơi còn hạn chế,...Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các đại biểu nghiêm túc nhìn nhận, với tinh thần cầu thị để có giải pháp hữu hiệu hơn trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhấn mạnh: Quế Võ cần chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, giải quyết việc làm, an sinh xã hội; Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cạnh tranh; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, nội chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, tạo môi trường ổn định để phát triển; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực, có khát vọng vươn lên vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Về đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến thiết thực trên cơ sở tình hình thực tế địa phương, đơn vị mình. Cùng với đó, sáng suốt lựa chọn nhân sự có đủ uy tín và năng lực, từ đó xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động phù hợp, hiệu quả cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý về những khó khăn, khó lường và nhiều thách thức khác do tác động của dịch bệnh, cũng như bối cảnh quốc tế. Song với những lợi thế về vị trí địa kinh tế, truyền thống văn hóa, sự đoàn kết, sáng tạo của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, sẽ là tiền đề để huyện Quế Võ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra nhiệm kỳ tới, xây dựng huyện Quế Võ thành thị xã, phát triển nhanh, bền vững và ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phi Trường, Chu Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại