UBND thành phố Bắc Ninh họp phiên thường kỳ tháng 7

(BTV) Ngày 05/8, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và triển khai phương hướng, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.


Tại phiên họp, UBND thành phố Bắc Ninh tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, bàn và thống nhất một số nội dung trọng tâm thời gian tới, trong đó: Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm và 05 quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị. Quản lý chặt chẽ và khai thác tốt các nguồn thu, điều hành ngân sách đúng quy định. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực: Quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên, môi trường, văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.
Đài PT thành phố Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại