Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Gia Bình khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021

(BTV) Ngày 05/8, HĐND huyện Gia Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, kiện toàn công tác nhân sự và thông qua một số Nghị quyết quan trọng khác.


6 tháng đầu năm 2020, huyện Gia Bình đã tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 154,2 tỷ đồng đạt 108,2% so dự toán giao; Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước đạt 2.257 tỷ đồng bằng 83,8% so với cùng kỳ; Tổng diện tích gieo trồng đạt 6.042 ha, trong đó diện tích lúa xuân đạt 4.123 ha, năng suất đạt 67 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được tăng cường, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Chính sách an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm kịp thời, thực hiện tốt việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và người có công với 176 hộ, chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ; Chi trả kịp thời tiền hỗ trợ cho 9.376 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm….. Hoạt động của HĐND, các đại biểu của HĐND ngày càng có hiệu quả và đi vào thực chất, các đại biểu HĐND đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri toàn huyện. Kỳ họp cũng đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri…. 

Tại Kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện Gia Bình khóa 19 đã thực hiện quy trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với một số đại biểu chuyển công tác khác và nghỉ theo chế độ, thực hiện bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện Gia Bình khóa 19, nhiệm kỳ 2016- 2021 và thông qua một số Nghị quyết quan trọng khác./.  
                                                                                      Đài PT Gia Bình

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại