Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

(BTV) Chiều 05/8, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ nhất. 299 đại biểu đại diện cho 7.133 đảng viên ở 123 Chi, Đảng bộ trực thuộc dự Đại hội.


Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Biểu quyết thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; Quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội nghe Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; Thảo luận đóng góp ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông báo quyết định chia tổ thảo luận; Rút kinh nghiệm ngày làm việc thứ nhất và quán triệt chương trình làm việc các phiên tiếp theo. 

Tổng hợp ý kiến của đảng viên và tham gia thảo luận vào các văn kiện của Đại hội cấp trên, Đại hội đánh giá các Chi, Đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng góp ý. Các tham luận tại Đại hội tập trung đóng góp ý kiến vào đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2020-2025; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; … Góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các tham luận thống nhất đánh giá Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, sát thực tiễn và khoa học; Bố cục chặt chẽ, đánh giá đúng thực trạng, nêu bật những chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XIX đề ra. Về phương hướng, mục tiêu, giai đoạn 2020-2025, một số đại biểu cho rằng, cần tập trung tìm ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới một cách đậm nét, cô đọng và sâu sắc hơn; Nêu rõ sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tăng cường giải pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và phát triển đảng viên;… 

Ngày 06/8, Đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung quan trọng: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng hợp, giải trình các ý kiến tham luận tại Đại hội; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025…
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại