Cơ sở giáo dục Mầm non từ 30 trẻ trở lên được thụ hưởng “Sữa học đường”

(BTV) HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 05/2020/ NQ-HĐND về việc hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục Mầm non và giáo dục Tiểu học trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025.


Theo Nghị quyết, giai đoạn 2020 – 2025, đối tượng thụ hưởng Chương trình “Sữa học đường” gồm trẻ em đang học trong các cơ sở giáo dục Mầm non có quyết định thành lập và hoạt động với số lượng từ 30 trẻ trở lên; Học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục Tiểu học và trẻ em thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bàn tỉnh.

Về lộ trình và định mức sẽ được thực hiện theo 02 đợt. Đợt 1, từ năm 2020 – 2022, mỗi trẻ em thuộc đối tượng thụ hưởng sẽ được uống 3 hộp sữa 180ml/tuần, trong 9 tháng thực học (năm học). Đợt 2, từ năm 2022 – 2025, mỗi trẻ nhà trẻ ở các cơ sở giáo dục Mầm non sẽ được uống 5 hộp sữa 110ml/tuần; mỗi trẻ mẫu giáo ở các cơ sở giáo dục Mầm non và học sinh Tiểu học sẽ được uống 5 hộp sữa 180ml/tuần trong năm học.

Trong đó, ngân sách của tỉnh hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung ứng sữa hỗ trợ 25% và phụ huynh học sinh đóng góp 25% kinh phí. Riêng đối với trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ khuyết tật, trẻ em thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, phụ huynh không phải đóng kinh phí mà ngân sách của tỉnh sẽ hỗ trợ 75%. Ngoài ra, các cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia Chương trình “Sữa học đường” sẽ được hỗ trợ 1,0 mức lương cơ sở/trường/tháng.
Trần Cường

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại