Nâng cao kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên Bắc Ninh

(BTV) Ngày 4/9, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp và Tập huấn An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tham dự.


Tại chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên được trang bị những kiến thức cần thiết về các vấn đề khởi nghiệp từ chương trình mỗi xã, phường,  thị trấn một sản phẩm (OCOP); chủ trương của Bắc Ninh trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; cách thức doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp; tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp; hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh. Với những kiến thức đã được tập huấn, thanh niên có thể vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp trong xây dựng các mô hình để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân và địa phương. 

Thông qua chương trình, thanh niên có thể cập nhật những kiến thức mới về khoa học, công nghệ, góp phần cổ vũ, hỗ trợ và tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến về phát triển kinh tế hợp tác, kết nối giữa sản xuất - chế biến - kinh doanh. Ngoài ra, chương trình góp phần tạo môi trường và cơ hội để thanh niên có thêm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần khu vực nông thôn; đặc biệt tập trung vào chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ… 

Cũng tại chương trình, Tỉnh Đoàn đã tổ chức, tập huấn trang bị kiến thức an toàn thực phẩm cho các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt tại cơ sở, đoàn viên thanh niên kinh doanh, sản xuất chế biến thực phẩm. Qua đó, giúp thanh niên có nhiều kiến thức bổ ích trong việc lựa chọn và sử dụng các thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe con người. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong tham gia giám sát, ngăn ngừa, tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện phong trào “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”.
Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại