Bắc Ninh về đích trước kế hoạch xây dựng nông thôn mới

(BTV)Hết năm 2015, tỉnh Bắc Ninh có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra đến năm 2020, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh là trên 60%.


Song đến nay, Bắc Ninh đã vượt xa so với kế hoạch: 100 % số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; Các đơn vị cấp huyện cũng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Và Bắc Ninh đang hướng tới xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Triển khai chương trình xây dựng NTM, những năm qua, Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Sau khi làm điểm ở 8 xã, thuộc 8 đơn vị cấp huyện, trước khi triển khai đồng loạt ra các xã còn lại. Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo sớm hoàn thành quy hoạch 100% số xã, và cụ thể hóa các quy định của Trung ương, để có cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Trong đó, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, chú trọng giá trị gia tăng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, trường học, y tế, nước sạch,..ở khu vực nông thôn.

Cùng với đó, Bắc Ninh đã huy động các nguồn lực cho công tác xây dựng NTM. 

Từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn vốn được bố trí cho xây dựng NTM của tỉnh là 12 nghìn 654 tỷ đồng. Trong đó, chủ lực là ngân sách địa phương đầu tư 10 nghìn 372 tỷ đồng, vốn tín dụng là 1 nghìn 528 tỷ đồng, người dân tự nguyện đóng góp và nguồn vốn khác là 354 tỷ đồng,...Ngoài ra, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh còn hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất và hàng vạn ngày công, vật tư phục vụ cho xây dựng hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, đến nay, 100% các tuyến đường đến UBND các xã, đường liên thôn, đường trục thôn và trục chính nội đồng, đường ngõ, xóm đã được hoàn thiện. 

Để nâng cao thu nhập cho người dân, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành một loạt đề án, như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh; Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm; Đề án Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn,...Đi liền với đó, 42 đề tài khoa học cấp tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được triển khai. Điều này đã góp phần hình thành các vùng sản xuất công nghệ cao; mô hình chuỗi giá trị trong nông nghiệp ngày càng được nhân rộng… 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, bộ mặt nông thôn của Bắc Ninh đã có sự đổi thay rõ nét. Cụ thể, nếu như năm 2015, Bắc Ninh mới có 35 xã đạt chuẩn NTM và bình quân mỗi xã đạt chưa đến 16 tiêu chí; thì đến nay, 100 % số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Cơ bản các đơn vị cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I. Điều này có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,...của tỉnh và các địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.   
Phi Trường, Chu Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại