TP Bắc Ninh họp bàn việc dạy và học ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài

(BTV) Ngày 11/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức họp bàn lấy ý kiến về việc dạy và học ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài cho học sinh trên địa bàn.


Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được; Chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của các Trung tâm Anh ngữ đối với học sinh thành phố trong thời gian tới. Đa số các đại biểu cho rằng việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy về dạy, học ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài cho học sinh, trong đó tập trung cao hơn cho giáo dục mũi nhọn ngoại ngữ là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức làm việc với các Trung tâm Anh ngữ dự kiến ký hợp đồng với các trường học trên địa bàn để đánh giá nội dung, phương pháp, chương trình hoạt động. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì lấy ý kiến khảo sát về việc dạy và học ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài, cùng với UBND thành phố và các Ban xây dựng Đảng phân tích, đánh giá, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương thực hiện trong thời gian tới. Riêng đối với các trường đã đầu tư dạy mũi nhọn, lãnh đạo thành phố đồng ý cho triển khai ngay việc dạy và học ngoại ngữ có yếu tố người nước ngoài cho học sinh./.
Đài PT thành phố Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại