Ủy ban Mặt trận Tổ quốc góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

(BTV) Sau 23 năm tái lập, Bắc Ninh đã có sự chuyển mình về mọi mặt. Từ một tỉnh nông nghiệp, xuất phát điểm thấp, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Bắc Ninh đã bứt phá mạnh mẽ với nhiều chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội,…đứng trong tốp đầu cả nước.


Kết quả ấy có được có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong việc phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ và Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động là hoạt động trọng tâm của MTTQ các cấp trong tỉnh thời gian qua. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được người dân tích cực tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất, đóng góp vật tư xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng. Đến nay, Bắc Ninh đã có 97/97 xã và 6/7 huyện, thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Ninh được công nhận là Đô thị loại I.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp cũng đã phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, khuyến khích làm giàu chính đáng và tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã vận động được trên 76,3 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, tăng 40 tỷ so với nhiệm kỳ trước. Qua đó, cùng với các nguồn tài chính khác đã hỗ trợ xây dựng 2.315 nhà đại đoàn kết; gần 23,6 tỷ đồng cho người nghèo khám chữa bệnh, học sinh con hộ nghèo đi học, tặng quà, tặng bò giống, sổ tiết kiệm ... Góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 1,62%, giảm 1,8% so với nhiệm kỳ trước.
 
Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vừa qua, Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã kêu gọi nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái “chống dịch như chống giặc”; vận động nhân dân ủng hộ 49 tỷ đồng gồm tiền mặt và hiện vật; đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ việc sử dụng Quỹ và việc chi trả hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách. 

Để có được kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; Mặt trận các cấp tỉnh Bắc Ninh và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: Tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở theo hướng gần dân, sát dân; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

5 năm qua, các nội dung, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã mang lại hiệu quả tích cực, và có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa Bắc Ninh hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đây là động lực để MTTQ các cấp tiếp tục củng cố, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tiếp theo. 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại