Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy và việc giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện

(BTV) Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh XIX thành công, cùng với việc cụ thể hóa ban hành Nghị quyết về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết 04 về giáo dục truyền thống đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Theo đó, Nghị quyết được triển khai rộng khắp trong các nhà trường, ngành, đoàn thể, địa phương, các cấp bộ Đoàn của tỉnh.


5 năm thực hiện Nghị quyết 04, không chỉ tạo ra sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục – Đào tạo mà còn lan tỏa tới các nhà trường, phụ huynh, đặc biệt là các em học sinh, thế hệ trẻ; qua đó gợi mở cách làm hiệu quả để Nghị quyết tiếp tục tạo sức lan tỏa, hướng tới xây dựng con người phát triển toàn diện.

Trường Tiểu học Hoàn Sơn, huyện Tiên Du - Mặc dù là một trong những đơn vị nhà trường có số lượng học sinh đông, với hơn 1700 học sinh; Tuy nhiên, Tiểu học Hoàn Sơn lại có cách vận dụng sáng tạo thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy trong việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ”. Trong đó, nhà trường đặc biệt coi trọng duy trì tổ chức: Hát quốc ca trong giờ chào cờ; xây dựng văn hóa xếp hàng khi ra, vào lớp, xếp hàng nơi công cộng; xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử trong trường học; tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh… 

Tại trường THPT Thuận Thành số 1, với quan điểm giáo dục: “Thành Người trước khi thành Tài”, nhà trường đã kiên trì thực hiện mục tiêu: Dạy thật, học thật và thi thật.  Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy được nhà trường cụ thể hóa thực hiện bằng những việc làm thiết thực, trong đó có việc tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng văn hóa xếp hàng, chấp hành nghiêm đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Cùng với ngành Giáo dục đào tạo, Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy đã thu hút sự tham gia vào cuộc của nhiều đơn vị, ngành chức năng, địa phương, các cấp Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tỉnh. Để hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ không rơi vào khiên cưỡng, giáo điều, khô cứng, bên cạnh việc đa dạng hóa, lồng ghép các hoạt động trong các tiết học lịch sử, tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu, các hình thức sân khấu hóa đến việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thăm quan các di tích văn hóa, lịch sử gắn với sự kiện, tên tuổi các nhân vật lịch sử của tỉnh, của đất nước; linh hoạt tổ chức các hoạt động nói chuyện truyền thống với học sinh, qua đó góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về lịch sử, truyền thống của cha ông, nhân lên niềm tự hào quê hương, đất nước.

Từ việc cụ thể hóa, tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, duy trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống đạo đức, lối sống đối với học sinh sẽ là hoạt động thiết thực góp phần bồi đắp lòng yêu nước của thế hệ trẻ, đào tạo con người phát triển toàn diện với đầy đủ phẩm chất: đức, tài, nhân cách và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của tỉnh cũng như đất nước.
H Tâm - L Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại