Trung ương Hội Cựu chiến binh kiểm tra công tác kinh tế và thực hiện ủy thác

(BTV) Sáng 24/9, đoàn kiểm tra của Ban Kinh tế Trung ương, Hội Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam đã đến kiểm tra công tác kinh tế và thực hiện uỷ thác của Hội CCB tỉnh năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.


Theo Báo cáo của Hội CCB tỉnh, đến thời điểm hiện tại, tổng số hộ CCB thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 107 hộ (giảm 60 hộ so với năm 2019). Hỗ trợ 18 hộ xóa nhà dột nát. Hàng năm, Tỉnh hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp huy động nguồn vốn, tạo việc làm cho gần 17.000 lao động thường xuyên. Đến hết tháng 6/2020, nợ quá hạn của toàn Tỉnh hội còn 389 triệu đồng (chiếm 0,12%/tổng số dư nợ). Mọi nguồn vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả. Về mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên làm chủ hiện có 178 doanh nghiệp nhỏ và vừa; 41 hợp tác xã; 76 tổ hợp tác; 18 trang trại; 596 gia trại và gần 4.000 hộ kinh doanh dịch vụ. Tạo việc làm thường xuyên cho hơn 15.000 lao động.

Tại buổi kiểm tra, Hội CCB tỉnh đề nghị Chính phủ tăng vốn vay Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường lên 50 triệu đồng/hộ; T.Ư Hội quan tâm bổ sung nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế; Ngân hàng Chính sách xã hội tăng nguồn vốn giải quyết việc làm để tạo điều kiện cho các hội viên Hội CCB được vay vốn.

Kết luận tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao thành tích mà hội CCB tỉnh đạt được trong thời gian qua. Để sử dụng vốn uỷ thác hiệu quả, đoàn kiểm tra đề nghị Tỉnh hội tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng vốn uỷ thác đúng mục đích, mang lại hiệu quả; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc; tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, hăng hái tham gia các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Những kiến nghị, đề xuất của tỉnh sẽ được trình cấp thẩm quyền, giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Vũ Tuyển 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại