Bắc Ninh: Một số kết quả kinh tế - xã hội đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX

(BTV) Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX, Bắc Ninh đã có sự đổi thay về mọi mặt.

 

Theo Báo cáo kinh tế xã hội, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6,6% (riêng giai đoạn 2016 - 2019 tăng 9,2%), quy mô gấp 1,5 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 5.900 USD, gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Thu hút FDI xếp thứ 6 toàn quốc, với gần 1.600 dự án, vốn đăng ký 19,8 tỷ USD; Giá trị sản xuất công nghiệp trên 1 triệu tỷ đồng, xuất khẩu 36 tỷ USD (vượt 4 tỷ USD so mục tiêu Đại hội), đứng thứ 2 cả nước; Tổng thu ngân sách năm 2019 đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, về đích trước 3 năm so với chỉ tiêu Đại hội. 

Thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, đến nay 100% số xã của tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tất cả các đơn vị cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I, thị xã Từ Sơn là đô thị loại 3, Đô thị Quế Võ là đô thị loại 4. Sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục,...không ngừng được quan tâm. Bắc Ninh là tỉnh có nhiều chính sách an sinh xã hội đi trước và cao hơn bình quân chung cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại