Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

(BTV) Chiều 24/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu phiên ngày làm việc thứ nhất.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

Dự, chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư), Uỷ ban Kiểm tra T.Ư và Văn phòng T.Ư Đảng. 
Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Hồng Lan, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 315 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 58 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

 
Đại hội biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội và hướng dẫn chia Tổ thảo luận.

Đối với phần đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc và chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để lấy ý kiến đóng góp vào các văn kiện của T.Ư, của Tỉnh ủy, dưới nhiều hình thức. Qua đó, đã có gần 50 nghìn đảng viên tham gia thảo luận, đạt tỉ lệ 85,2%, trong đó, hơn 6.800 ý kiến tham gia. Trong đó, hầu hết cho rằng: Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nội dung bao quát toàn diện các lĩnh vực, kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, đúng thực tế tình hình của đất nước, đặc biệt là những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, đi sâu phân tích, làm rõ hơn những vấn đề mà xã hội quan tâm cũng như những tồn tại và nguyên nhân, đặc biệt là các giải pháp, đột phá chiến thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đóng góp chi tiết, cụ thể vào chủ đề Đại hội, nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm (2011 – 2020), xây dựng Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm (2016 – 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021 – 2025; Và đóng góp vào Báo cáo tổng  kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây cũng là cơ hội để đánh giá toàn diện kế quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Tập trung xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Theo kế hoạch Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 24-26/9/2020.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại