Infographic: Tiểu sử tóm tắt tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(BTV) Ngày 25/9/2020 Tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX đồng chí Đào Hồng Lan được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. BTV xin được giới thiệu tóm tắt tiểu sử tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

T.Tú – B.Viện

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại