Thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(BTV) Trong chương trình làm việc chiều 24/9 và ngày 25/9, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đã tập trung thảo luận sâu rộng, thẳng thắn về các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), cũng như các chương trình công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Các tham luận đã bám sát nội dung liên quan đến chủ đề của Đại hội. Trong đó, để phát triển kinh tế bền vững thì giai đoạn 2020 - 2025 cần tập trung vào thu hút đầu tư gắn với định hướng kinh tế tri thức, sản xuất công nghệ cao, trên cơ sở chọn lọc các dự án theo tiêu chí “2 ít, 3 cao”. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị hành chính công; Tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư công để thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phá triển.

Nội dung quan trọng mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra là xây dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các tham luận cho rằng cần phải có những giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, cho đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Đặc biệt, có lộ trình cụ thể để từng đơn vị, địa phương hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Để tiếp tục triển khai các hợp phần xây dựng đô thị thông minh và chính quyền điện tử, tham luận của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh đề cập đến việc phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể. Vấn đề trước tiên là ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số gắn với phát triển KTXH, tiếp đó là phát triển hạ tầng, cho đến nhân lực và nghiên cứu phát triển,...Coi đây là động lực thúc đẩy KTXH phát triển nhanh và bền vững.

Đến nay, Bắc Ninh cơ bản đã trở thành tỉnh công nghiệp và trong định hướng sẽ trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Bày tỏ sự thống nhất với nội dung này, song, các tham luận tại Đại hội cũng cho rằng cần phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực. Trong đó, nông nghiệp của Bắc Ninh phải hướng đến là nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất tập trung, tạo ra nông sản có giá trị và sức cạnh tranh cao trên thị trường; Góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đoàn Chủ tịch đã nhận được 44 tham luận bằng văn bản, trong 2 ngày làm việc, đã có gần 10 tham luận trình bày tại Đại hội, tập trung đóng góp vào các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm qua và định hướng 5 năm tới,...Đối với phần giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngoài những nội dung đã đề cập, các tham luận cũng cho rằng: Cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Phát triển đồng bộ giữa kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Nhóm PV Thời sự

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại