Ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

(BTV) Sáng 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc ngày làm việc thứ 3 với các nội dung theo chương trình Đại hội và bế mạc.


Đầu giờ sáng, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp đó, các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận tại hội trường, đóng góp vào các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua và định hướng 5 năm tới,...

Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung vào các văn kiện Đại hội. Cũng trong sáng nay, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và bế mạc.
Nhóm PV Thời sự 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại