Các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX

(BTV)


* Tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 – 2025: Từ 7-8%/năm; 

* Cơ cấu kinh tế: 
- Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng: 74,0%; 
- Dịch vụ: 19,5%; 
- Thuế sản phẩm: 4,2%; 
- Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 2,3%. 

* GRDP bình quân: Từ 7.800 - 8.200 USD người/năm;

* Thu nhập: Từ 130 -136 triệu đồng/người/năm; 

* Thu ngân sách: Trên 38.000 tỷ đồng; 

* Kim ngạch xuất khẩu: 37,7 tỷ USD; 

* Tỷ lệ đô thị hóa: Trên 55%; 

* Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 80%:

* Tỷ lệ hộ nghèo: Dưới 1%. 

* Ít nhất 2 huyện và 30% số xã nông thôn mới kiểu mẫu;

* 50% số xã nông thôn mới nâng cao; 

* Kết nạp trên 1.500 đảng viên mới/năm.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại