Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thành công tốt đẹp

(BTV) Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với sự sự thống nhất cao, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc Đại hội.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tổng hợp, tiếp thu các báo cáo tham luận tại Đại hội. Với tổng số 46 tham luận gửi về Đại hội, trong đó 15 ý kiến tham luận trực tiếp tại Đại hội tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tham gia vào dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Hầu hết các ý kiến tham luận tại Đại hội đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với các dự thảo báo cáo được Đoàn Chủ tịch thông qua; Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm cao, các ý kiến đã làm sâu sắc thêm nội dung đánh giá về kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề xuất cụ thể hơn những giải pháp nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm, sáng suốt của các đại biểu, sẽ tiếp tục bổ sung để xem xét, tiếp thu tối đa, hợp lý để chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản, văn kiện của Đại hội theo quy định.

Tại Đại hội, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX đã tặng hoa, chúc mừng và cảm ơn 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của các đồng chí đã giành tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của mình để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của tỉnh phát triển nhanh, toàn diện trong nhiệm kỳ qua. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định: Đại hội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị quyết của Đại hội; Đại hội đã thảo luận Chương trình hành động và giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tiếp thu ý kiến của Đại hội hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện. 

Đại hội đã bầu 48 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX bầu 15 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư; Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Với những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công rất tốt đẹp.

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu các cấp ủy và tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; Tập trung chỉ đạo xây dựng các kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện có hiệu quả, đáp ứng sự mong đợi và tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 
Nhóm PV Thời sự 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại