Giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đề ra

(BTV) Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và thống nhất cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu trong giai đoạn 2020-2025, xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong 3 ngày làm việc, Đại hội đã tập trung thảo luận sâu rộng, thẳng thắn về nhiều vấn đề.


Các tham luận đã bám sát nội dung liên quan đến chủ đề của Đại hội. Trong đó, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, các tham luận cho rằng cần phải có những giải pháp đồng bộ, từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, cho đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Đặc biệt là phải có lộ trình cụ thể để từng đơn vị, địa phương hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Để tiếp tục triển khai các hợp phần xây dựng đô thị thông minh và chính quyền điện tử, tham luận của Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh đề cập đến việc phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể. Vấn đề trước tiên là ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế, xã hội, tiếp đó là phát triển hạ tầng, cho đến nhân lực và nghiên cứu phát triển,...Coi đây là động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Đến nay, Bắc Ninh cơ bản đã trở thành tỉnh công nghiệp và trong định hướng sẽ trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, phát triển kinh tế bền vững. Bày tỏ sự thống nhất với nội dung này, song các tham luận tại Đại hội cũng cho rằng cần quan tâm đến nhiều yếu tố. Trong đó, phải tập trung thu hút đầu tư gắn với định hướng kinh tế tri thức, sản xuất công nghệ cao, trên cơ sở chọn lọc các dự án theo tiêu chí “2 ít, 3 cao”. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị hành chính công. Đối với nông nghiệp, Bắc Ninh cần hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất tập trung, tạo ra nông sản có giá trị và sức cạnh tranh; Góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn kiểu mẫu. 

Trong 3 ngày làm việc, đã có 46 tham luận bằng văn bản, 15 ý kiến trực tiếp tại Đại hội tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm qua và định hướng 5 năm tới; Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XX của Đại hội Đảng bộ tỉnh,...

Trên cơ sở đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 27 Chương trình hành động.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đó là động lực quan trọng để chúng ta phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. 
Nhóm PV Thời sự

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại