Bắc Ninh có 128 người cao tuổi thọ trên 100 tuổi

(BTV) Tỉnh Bắc Ninh hiện có tổng số 128 cụ có tuổi thọ trên 100. Trong đó, các cụ tròn 100 tuổi có 117 cụ.


Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 212.000 hội viên người cao tuổi, ở 126 Hội cấp xã, 741 Chi hội ở thôn, khu phố và hơn 2.300 Phân, Tổ hội ở khu dân cư. Toàn tỉnh hiện có 128 cụ có tuổi thọ trên 100; Số cụ tròn 100 tuổi là 117 cụ. Với phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động gia đình, hàng xóm đóng góp vật chất, ngày công, hiến đất làm đường, phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. Đến nay, người cao tuổi trong tỉnh đã hiến hơn 7.000 m2 đất, đóng góp hơn 88 nghìn ngày công để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng. Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh cũng huy động được hơn 14 tỷ đồng (đạt 91,30%), cao hơn chỉ tiêu giao của Trung ương Hội, góp phần phục vụ có hiệu quả việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn.

Bên cạnh chính sách của Trung ương, tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, như: Quy định về trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi; Quy định về việc hỗ trợ kinh phí tham gia Bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ đủ 65 tuổi (sớm hơn quy định của Trung ương); Các quy định về đảm bảo kinh phí và cách thức tổ chức việc chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho người cao tuổi cũng được tỉnh ban hành… Qua đó, góp phần không nhỏ cổ vũ, động viên, khuyến khích người cao tuổi "Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình, bản thân và xã hội".
H.Tâm – L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại