Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4

(BTV) Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Phong phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4.

 

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh (QP-AN) đối tượng 4 được tổ chức trong thời gian 4 ngày, 50 học viên sẽ được nghiên cứu và tìm hiểu 7 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; Về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Một số nội dung của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên…
         
Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận.
Chu Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại