Giáo viên không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1

(BTV) Năm học 2020-2021, chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đã được triển khai thực hiện với lớp 01. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số giáo viên, cha mẹ học sinh, chương trình, sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 01 còn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức dạy và học. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nội dung sau đây:

 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 01 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, không gây quá tải; Giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh.

- Thời khóa biểu cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 01.

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học; Tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên về chuyên môn.

- Tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình…
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại