Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3, khóa 62

(BTV) Sáng 12/10, tại Trung đoàn 833, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP -AN đối tượng 3, khóa 62, năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo. Cùng dự có Đại tá Nghiêm Đình Trung, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh.


Được tổ chức trong 12 ngày, 50 học viên là trưởng, phó phòng và tương đương các sở, ban, ngành tỉnh nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP-AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, về dân tộc, tôn giáo, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ QP-AN và đối ngoại; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; thứ tự chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng; soạn thảo văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến…

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tăng cường QP-AN là nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm của các cấp, các ngành. Trong thời gian qua, Bắc Ninh đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục QP-AN. Trước bối cảnh đại dịch Covid-19, tình hình chính trị, xã hội thế giới phức tạp, các thế lực thù địch thường xuyên có âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng hiệu quả kiến thức, góp phần tham mưu, thực hiện nhiệm vụ QP -AN trong cơ quan, đơn vị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao kiến thức chuyên môn, xây dựng giáo trình phù hợp, đưa thêm nhiều nội dung có tính thời sự, thu hút học viên. 

Trực tiếp kiểm tra điều kiện ăn ở và học tập tại Trung đoàn 833, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh và Trung đoàn 833 bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng quy định, nghiêm túc và chất lượng.
Vũ Tuyển, Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại