Hội thảo Truyền thống võ lược tỉnh Bắc Ninh

(BTV) Sáng 16/10, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Hội Khoa học lịch sử tỉnh tổ chức Hội thảo về cuốn sách “Truyền thống võ lược tỉnh Bắc Ninh”.

Với mục đích không ngừng bảo tồn, bồi đắp và phát huy truyền thống yêu nước, thượng võ của cha ông; sưu tầm, khai thác, nghiên cứu và khẳng định những đóng góp lớn lao của các bậc tiền nhân. Cuốn sách “Truyền thống võ lược tỉnh Bắc Ninh” được biên soạn từ 23 công trình nghiên cứu của các tác giả là nhà nghiên cứu, nhà sử học trong và ngoài tỉnh về những đóng góp của quân và dân Bắc Ninh trong sự nghiệp đánh đuổi giặc ngoại xâm, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 

Hội thảo đã tập trung thảo luận về bố cục của cuốn sách, làm rõ những vấn đề còn băn khoăn, những tư liệu, sử liệu mới về truyền thống võ lược, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quân và dân Bắc Ninh. Nhiều vấn đề chưa được ghi trong sử sách đã được các nhà nghiên cứu chỉ ra.

Sau Hội thảo lần này, các ý kiến đóng góp sẽ được Ban biên soạn tổng hợp, sớm đưa cuốn sách xuất bản chính thức. Qua đó, thúc đẩy việc giữ gìn bản sắc, thái độ ứng xử với tiền nhân, nêu cao giá trị đạo đức, xã hội, nhân cách sống, lòng yêu nước của các thế hệ trẻ trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại