Lễ đón nhận Bảo vật Quốc gia chùa Phật Tích Bộ tượng Linh thú

22/02/2018 - 26 lượt xem